Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ärende
Termstatus: rekommenderad
Jämför: förhandsbedömning
slutligt beslut
utredning
handläggning
Definition: (inom socialtjänsten:) avgränsad fråga som handläggs av en nämnd och som det ska fattas beslut i
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Inom socialtjänsten kan ett ärende aktualiseras genom ansökan om bistånd, begäran om LSS-insats, anmälan eller på annat sätt.
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Handlagg.pdf
Ämnesområde: Handläggning