Socialstyrelsen

Termbanken


Term: biståndsutredning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: beslutsunderlag
utredningsplan
handläggningsbeslut
slutligt beslut
ärende
handläggning
Definition: undersökning som syftar till att göra det möjligt för nämnden att fatta beslut i ett ärende som rör den enskildes behov av bistånd enligt socialtjänstlagen
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Uppgifter i biståndsutredningen kan sammanställas i ett beslutsunderlag. En biståndsutredning kan tjäna som underlag till flera slutliga beslut.

I biståndsutredningen ingår t.ex. att inhämta uppgifter om den enskilde, att sammanställa och analysera den insamlade informationen för att bedöma den enskildes behov av insatser.
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Handlagg.pdf
Ämnesområde: Handläggning