Socialstyrelsen

Termbanken


Term: LSS-utredning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: beslutsunderlag
utredningsplan
handläggningsbeslut
slutligt beslut
ärende
handläggning
Definition: undersökning som syftar till att göra det möjligt för nämnden att fatta beslut i ett ärende som rör den enskildes behov av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: I LSS-utredningen ingår t.ex. att inhämta uppgifter om den enskilde, att sammanställa och analysera den insamlade informationen för att bedöma den enskildes personkretstillhörighet och behov av insatser.

Uppgifter i LSS-utredningen kan sammanställas i ett beslutsunderlag. En LSS-utredning kan tjäna som underlag till flera slutliga beslut.
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Handlagg.pdf
Ämnesområde: Handläggning