Socialstyrelsen

Termbanken


Term: utredningsplan
Termstatus: rekommenderad
Jämför: plan
Definition: (inom socialtjänsten:) plan som beskriver aktiviteter för att inhämta och analysera information som behövs för att bedöma den enskildes behov av insatser
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Planerade aktiviteter stäms av med den enskilde.

Utredningsplanen beskriver t.ex. om underlag från andra myndigheter ska ingå i utredningen.
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Handlagg.pdf
Ämnesområde: Handläggning