Socialstyrelsen

Termbanken


Term: handläggningsbeslut
Termstatus: rekommenderad
Jämför: slutligt beslut
handläggning
Definition: beslut under handläggningen av ett ärende som kan påverka ärendets utgång men som inte avgör det slutligt
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Till exempel ett beslut om att kräva en komplettering från sökande, att begära in ett yttrande från en sakkunnig eller en annan myndighet, beslut om jäv, och beslut om att kalla in tolk.

Ett handläggningsbeslut i sig kan inte överklagas, men kan prövas i samband med att ett slutligt beslut överklagas.
Diagram: Beslut
Ämnesområde: Handläggning