Socialstyrelsen

Termbanken


Term: verkställighetsbeslut
Termstatus: rekommenderad
Jämför: verkställighet
Definition: beslut om hur och/eller var ett slutligt beslut ska verkställas
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Ett verkställighetsbeslut är i regel inte möjligt att överklaga.
Diagram: Beslut
Ämnesområde: Handläggning