Socialstyrelsen

Termbanken


Term: slutligt beslut
Termstatus: rekommenderad
Jämför: avskrivningsbeslut
avvisningsbeslut
avslagsbeslut
bifallsbeslut
biståndsbeslut
ärende
Definition: beslut genom vilket beslutsfattaren skiljer sig från saken
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Det slutliga beslutet avgör i allmänhet sakfrågan i ett ärende, utom vid avskrivningsbeslut och avvisningsbeslut.

Endast de beslut som går den enskilde emot, helt eller delvis, är möjliga att överklaga.
Diagram: Beslut
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Handlagg.pdf
Ämnesområde: Handläggning