Socialstyrelsen

Termbanken


Term: bifall
Termstatus: tillåten
Synonymer: bifallsbeslut
Definition: slutligt beslut om att helt eller delvis bevilja en ansökan om bistånd eller begäran om LSS-insats
Beslutad: Beslutad 2011
Diagram: Beslut
Ämnesområde: Handläggning