Socialstyrelsen

Termbanken


Term: avslagsbeslut
Termstatus: rekommenderad
Jämför: begäran om LSS-insats
ansökan om bistånd
slutligt beslut
Synonymer: avslag
Definition: slutligt beslut om att helt eller delvis avslå en ansökan om bistånd eller begäran om LSS-insats
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Ett avslagsbeslut är möjligt att överklaga.
Diagram: Beslut
Ämnesområde: Handläggning