Socialstyrelsen

Termbanken


Term: avslag
Termstatus: tillåten
Synonymer: avslagsbeslut
Definition: slutligt beslut om att helt eller delvis avslå en ansökan om bistånd eller begäran om LSS-insats
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Ett avslagsbeslut är möjligt att överklaga.
Diagram: Beslut
Ämnesområde: Handläggning