Socialstyrelsen

Termbanken


Term: sterilisering
Termstatus: rekommenderad
Definition: (avseende fortplantning:) ingrepp i könsorganen som utan att innebära kastrering medför varaktigt upphävande av fortplantningsförmågan
Källa till definition: 1 § steriliseringslagen (1975:580)
Beslutad: Senast beslutad 2006
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård