Socialstyrelsen

Termbanken


Term: plan
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vård- och omsorgsplan
Definition: sammanställning av genomförd planering
Källa till definition: Baserad på Nationalencyklopedin, Svensk Ordbok
Beslutad: Beslutad 2010
Diagram: Planer
Ämnesområde: Planer