Socialstyrelsen

Termbanken


Term: avskrivningsbeslut
Termstatus: rekommenderad
Jämför: avvisningsbeslut
slutligt beslut
Definition: slutligt beslut om att avsluta handläggningen av ett ärende utan att det prövats i sak
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Exempelvis kan handläggningen av ett ärende som rör en enskild inom socialtjänsten avslutas genom ett avskrivningsbeslut om den enskilde under utredningens gång tar tillbaka sin ansökan eller begäran, om klagande återkallat sitt överklagande, om den enskilde flyttat eller om saken på annat sätt förlorat sin aktualitet.

Ett avskrivningsbeslut är möjligt att överklaga.
Diagram: Beslut
Ämnesområde: Handläggning