Socialstyrelsen

Termbanken


Term: avvisningsbeslut
Termstatus: rekommenderad
Jämför: avskrivningsbeslut
slutligt beslut
Definition: slutligt beslut om att, av formella skäl, inte ta upp ett ärende till prövning i sak
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Exempelvis kan handläggningen av ett ärende som rör en enskild inom socialtjänsten avslutas genom ett avvisningsbeslut om ärendet har uppkommit genom en ansökan från en person som inte har behörighet eller befogenhet att ansöka om insatser eller om ett överklagande inte kommit in i rätt tid.

Ett avvisningsbeslut är möjligt att överklaga och handläggningen av ärendet kan återupptas.
Diagram: Beslut
Ämnesområde: Handläggning