Socialstyrelsen

Termbanken


Term: biståndsbeslut
Termstatus: rekommenderad
Jämför: ansökan om bistånd
slutligt beslut
bistånd
Definition: slutligt beslut om att helt eller delvis bifalla eller avslå en ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Vid avslag är biståndsbeslutet möjligt att överklaga.
Diagram: Beslut
Ämnesområde: Handläggning