Socialstyrelsen

Termbanken


Term: rättidsprövning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: avvisningsbeslut
Definition: prövning av om en skrivelse med ett överklagande kommit in i rätt tid
Beslutad: Beslutad 2011
Diagram: Beslut
Ämnesområde: Juridik