Socialstyrelsen

Termbanken


Term: livsuppehållande behandling
Termstatus: rekommenderad
Jämför: livshotande tillstånd
Definition: behandling som ges vid livshotande tillstånd för att upprätthålla en patients liv
Beslutad: Beslutad 2011
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård