Socialstyrelsen

Termbanken


Term: utlokaliserad patient
Termstatus: rekommenderad
Jämför: överbeläggning
vårdenhet
inskrivning i sluten vård
Definition: inskriven patient som vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Innebörden i begreppet medicinskt ansvar måste tolkas lokalt utifrån vårdgivarens organisatoriska förutsättningar.

En patient räknas inte som utlokaliserad när det är medicinskt motiverat att vårda på annan vårdenhet, t.ex. kirurgisk vård på barnavdelning, isoleringsvård, vård på akutvårdsenhet och intensivvård.
Diagram: Roller
Vårdtillfälle
Ämnesområde: Roller