Socialstyrelsen

Termbanken


Term: asteriskkod
Termstatus: rekommenderad
Jämför: diagnoskod
Definition: se anmärkning
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Vissa tillstånd kan dubbelkodas både med avseende på sin manifestation eller lokalisation (asteriskkod) och med avseende på sin etiologi, dvs. sjukdomsorsak (daggerkod). En asteriskkod utgör ena delen i ett kodpar och kan aldrig stå ensam. Den kräver alltid en åtföljande daggerkod.

För mer information, se http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-5-21
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård