Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ombud
Termstatus: rekommenderad
Definition: person som har fullmakt att föra talan för annan person eller grupp och bevaka personens eller gruppens intressen
Källa till definition: Baserad på Nationalencyklopedins ordbok
Beslutad: Beslutad 2004
Diagram: Roller
Ämnesområde: Roller