Socialstyrelsen

Termbanken


Term: diagnoskod
Termstatus: rekommenderad
Jämför: asteriskkod
daggerkod
diagnos
bidiagnos
huvuddiagnos
Definition: statistisk kod för klassificering av sjukdomar och relaterade hälsoproblem
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Man skiljer på att ställa diagnos och att klassificera eller koda en diagnos. I det första fallet görs en bestämning av patientens tillstånd. I det andra fallet väljer man vilken eller vilka koder som bäst beskriver den ställda diagnosen med hjälp av en statistisk klassifikation såsom ICD-10-SE. Denna klassifikation innehåller även symtom, onormala fynd, besvär och sociala förhållanden, vilka också kan ges en diagnoskod.

För mer information, se http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-5-21
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård