Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ställa diagnos
Termstatus: rekommenderad
Jämför: diagnoskod
Synonymer: diagnostisera
Definition: se under anmärkning till diagnoskod
Beslutad: Beslutad 2011
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård