Socialstyrelsen

Termbanken


Term: diagnostisera
Termstatus: tillåten
Jämför: diagnoskod
Synonymer: ställa diagnos
Definition: se under anmärkning till diagnoskod
Beslutad: Beslutad 2011
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård