Socialstyrelsen

Termbanken


Term: samverkan
Termstatus: rekommenderad
Jämför: samordning
samarbete
samråd
synkronisering
Definition: övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan för ett visst syfte
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Samverkan kan ske inom och mellan t.ex. enheter, myndigheter och samhällsaktörer och t.ex. gälla aktivt utbyte av information eller att planera gemensamma aktiviteter.
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Samverka.pdf
Ämnesområde: Allmänna begrepp