Socialstyrelsen

Termbanken


Term: samarbete
Termstatus: rekommenderad
Jämför: samråd
synkronisering
samordning
samverkan
Definition: gemensamt bedrivet arbete som gäller en avgränsad uppgift
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Samarbete kan ske både på ett organisatoriskt och mellanmänskligt plan. Exempel på ett organisatoriskt samarbete är att två organisationer ordnar och genomför ett gemensamt seminarium. Exempel på ett mellanmänskligt samarbete är när vård- och omsorgspersonal hjälps åt med insatser till den enskilde.
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Samverka.pdf
Ämnesområde: Allmänna begrepp