Socialstyrelsen

Termbanken


Term: standardiserad vårdplan
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vård- och omsorgsplan
Definition: (inom hälso- och sjukvård:) vård- och omsorgsplan som på förhand fastlagts utifrån systematiskt framtaget kunskapsunderlag och som beskriver rekommenderade hälso- och sjukvårdsåtgärder för specifika hälsoproblem
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: En standardiserad vårdplan kan användas av berörd hälso- och sjukvårdpersonal för upprättande av individuella vårdplaner. Den standardiserade vårdplanen ger stöd för kunskapsbaserat arbete, för planering av aktiviteter och resurser och för en effektiv processorienterad dokumentation som underlättar registrering och datainsamling för uppföljning.
Diagram: Planer
Ämnesområde: Planer