Socialstyrelsen

Termbanken


Term: körkort
Termstatus: rekommenderad
Definition: dokument som ger behörighet att framföra vissa motordrivna fordon
Källa till definition: Baserad på Nationalencyklopedins ordbok
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Ingår i uppgifterna om en persons levnadsomständigheter.
Diagram: Personuppgifter
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Levnomst.pdf
Ämnesområde: Allmänna begrepp