Socialstyrelsen

Termbanken


Term: aktiv substans
Termstatus: rekommenderad
Jämför: läkemedelsprodukt
läkemedel
Synonymer: verksam substans
Definition: (i läkemedel:) beståndsdel vars syfte är att ge avsedd effekt
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Övriga ämnen som kan ingå i en läkemedelsprodukt kallas hjälpämnen. Exempel på sådana är färgämnen, konserveringsmedel, bindemedel (möjliggör sammanpressning av tabletten) och drageringsmedel (används för att ge ytskiktet på tabletter och kapslar önskvärda egenskaper).
Ämnesområde: Läkemedel