Socialstyrelsen

Termbanken


Term: kontraindikation
Termstatus: rekommenderad
Jämför: indikation
Definition: omständighet som utgör skäl för att inte vidta en viss åtgärd
Beslutad: Senast beslutad 2013
Anmärkning: I läkemedelssammanhang avses med kontraindikation omständighet som utgör skäl för att ett visst läkemedel eller aktiv substans inte bör användas.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård