Socialstyrelsen

Termbanken


Term: läkemedelsadministrering
Termstatus: rekommenderad
Synonymer: administrering av läkemedel
Definition: tillförsel av läkemedel till kroppen
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Läkemedelsadministrering avser både när patienten ger sig själv ett läkemedel och när hälso- och sjukvårdspersonal tillför läkemedlet.
Ämnesområde: Läkemedel