Socialstyrelsen

Termbanken


Term: administrering av läkemedel
Termstatus: tillåten
Synonymer: läkemedelsadministrering
Definition: tillförsel av läkemedel till kroppen
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Läkemedelsadministrering avser både när patienten ger sig själv ett läkemedel och när hälso- och sjukvårdspersonal tillför läkemedlet.
Ämnesområde: Läkemedel