Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ordinationsorsak
Termstatus: rekommenderad
Jämför: indikation
behandlingsändamål
Definition: indikation som en ordinatör anger som skäl till en viss ordination
Beslutad: Senast beslutad 2013
Anmärkning: Ordinationsorsak utgörs av den valda indikationen för en viss behandling av en viss patient.

Vid läkemedelsordination användes tidigare termen förskrivningsorsak, men den har utgått till förmån för ordinationsorsak, som är ett vidare begrepp.
Ämnesområde: Läkemedel