Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ordinationsorsak
Termstatus: rekommenderad
Jämför: indikation
behandlingsändamål
Definition: indikation som en ordinatör anger som skäl till en viss ordination
Beslutad: Senast beslutad 2017
Anmärkning: Ordinationsorsak utgörs av den valda indikationen för en viss behandling av en viss patient.

Vid läkemedelsordination användes tidigare termen förskrivningsorsak, men den har utgått till förmån för ordinationsorsak, som är ett vidare begrepp.

Se även Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Observera dock att föreskriftens definition är något modifierad för att passa in i sin kontext.
Ämnesområde: Läkemedel