Socialstyrelsen

Termbanken


Term: läkemedelsexpediering
Termstatus: rekommenderad
Jämför: expedieringsdel
Definition: se under anmärkning till expedieringsdel
Beslutad: Beslutad 2011
Ämnesområde: Läkemedel