Socialstyrelsen

Termbanken


Term: etableringsersättning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: introduktionsersättning
Definition: se under anmärkning till introduktionsersättning
Beslutad: Beslutad 2011
Ämnesområde: Insatser