Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vapenlicens
Termstatus: rekommenderad
Definition: tillstånd att inneha skjutvapen
Källa till definition: Baserad på Nationalencyklopedins ordbok
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Ingår i uppgifterna om en persons levnadsomständigheter.

Tillståndet meddelas av polismyndigheten. Vapenlicensen innehåller uppgifter om tillståndshavaren, vapnet och för vilket ändamål som ägaren är berättigad att inneha vapnet.
Diagram: Personuppgifter
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Levnomst.pdf
Ämnesområde: Allmänna begrepp