Socialstyrelsen

Termbanken


Term: evidensbaserad praktik
Termstatus: rekommenderad
Jämför: evidens
Definition: medveten och systematisk användning av den bästa tillgängliga kunskapen, tillsammans med den professionelles expertis samt den berörda personens situation, erfarenhet och önskemål för beslut om interventioner (insatser/åtgärder) till enskilda personer
Beslutad: Beslutad 2012
Anmärkning: Hur informationen från de olika kunskapskällorna vägs samman bestäms av det nationella och lokala sammanhanget, till exempel genom vilken tillgång som finns vad gäller lagstiftning på området, riktlinjer och sammanställning av lokal kunskap.
Ämnesområde: Vård och omsorg