Socialstyrelsen

Termbanken


Term: assistansanvändare
Termstatus: rekommenderad
Jämför: familjehemsplacerat barn
klient
tvångsomhändertagen
brukare
Definition: brukare som har personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt personlig assistans som utförs med assistansersättning som regleras i 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110)
Beslutad: Beslutad 2013
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Bruktext.pdf
Ämnesområde: Roller