Socialstyrelsen

Termbanken


Term: familjehemsplacerat barn
Termstatus: rekommenderad
Jämför: tvångsomhändertagen
klient
assistansanvändare
brukare
Definition: brukare som är minderårig och som har blivit placerad i familjehem enligt socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Beslutad: Beslutad 2013
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Bruktext.pdf
Ämnesområde: Roller