Socialstyrelsen

Termbanken


Term: akut öppenvårdsbesök
Termstatus: rekommenderad
Jämför: oplanerat öppenvårdsbesök
Definition: öppenvårdsbesök där patients tillstånd kräver omedelbar bedömning
Beslutad: Senast beslutad 2004
Ämnesområde: Vårdkontakter