Socialstyrelsen

Termbanken


Term: anhörigsamtal
Termstatus: rekommenderad
Jämför: familjebesök
Definition: möte där en eller flera personer med nära relation till en patient möter hälso- och sjukvårdspersonal utan att patienten är med
Beslutad: Senast beslutad 2004
Ämnesområde: Vårdkontakter