Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ej akut öppenvårdsbesök
Termstatus: rekommenderad
Jämför: planerat öppenvårdsbesök
Definition: öppenvårdsbesök där patients tillstånd inte kräver omedelbar bedömning
Beslutad: Senast beslutad 2004
Ämnesområde: Vårdkontakter