Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ej akut vårdtillfälle
Termstatus: rekommenderad
Jämför: planerat vårdtillfälle
Definition: vårdtillfälle när patients tillstånd inte kräver omedelbart omhändertagande
Beslutad: Senast beslutad 2004
Ämnesområde: Vårdkontakter