Socialstyrelsen

Termbanken


Term: kontaktorsak
Termstatus: rekommenderad
Definition: orsak till vårdkontakt som patient eller företrädare för patient anger
Beslutad: Senast beslutad 2004
Ämnesområde: Vårdkontakter