Socialstyrelsen

Termbanken


Term: förvaltare
Termstatus: rekommenderad
Jämför: god man
förmyndare
Definition: person som är utsedd att företräda en viss person som är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom och där dennes rättshandlingsförmåga är begränsad
Beslutad: Senast beslutad 2004
Anmärkning: God man och förvaltare utses av allmän domstol eller överförmyndare.
Diagram: Roller
Ämnesområde: Roller