Socialstyrelsen

Termbanken


Term: flerbäddsrum
Termstatus: rekommenderad
Definition: (inom socialtjänsten:) rum i särskilt boende som är avsett för två eller fler personer
Beslutad: Senast beslutad 2004
Anmärkning: Flerbäddsrum används i socialtjänststatistiken och är avsedda för personer som egentligen inte är sammanboende.
Ämnesområde: Insatser