Socialstyrelsen

Termbanken


Term: intagningsmeddelande
Termstatus: tillåten
Synonymer: inskrivningsmeddelande
Definition: skriftligt meddelande från sluten vård om att en patient har skrivits in och kan komma att behöva fortsatta insatser efter utskrivningen
Beslutad: Senast beslutad 2005
Diagram: Vårdtillfälle
Ämnesområde: Vårdkontakter