Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vårdenhet
Termstatus: rekommenderad
Synonymer: sjukvårdsinrättning
Definition: organisatorisk enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård
Beslutad: Senast beslutad 2005
Anmärkning: Bedömningen av vad som anses vara en vårdenhet sker idag inte med enhetliga nationella principer utan varje huvudman avgör avgränsningen i det enskilda fallet.

Vårdenhet kan vara t.ex. vårdcentral, sjukhus, klinik, basenhet, mottagning, vårdavdelning eller motsvarande.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård