Socialstyrelsen

Termbanken


Term: arbetsplatskod
Termstatus: rekommenderad
Definition: kod för unik identifiering av förskrivarens organisatoriska tillhörighet vid förskrivningstillfället
Beslutad: Senast beslutad 2005
Anmärkning: En förskrivare kan tillhöra flera organisatoriska enheter och i olika roller använda olika arbetsplatskoder.

Koden definieras och administreras av respektive landsting.
Ämnesområde: Läkemedel