Socialstyrelsen

Termbanken


Term: trygghetslarm
Termstatus: rekommenderad
Definition: larmanordning varmed hjälp kan påkallas av någon i nödsituation
Källa till definition: Baserad på Nationalencyklopedins ordbok
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Trygghetslarmets signal går t.ex. till en larmcentral, nattpatrull, hemtjänstverksamheten.
Ämnesområde: Socialtjänst