Socialstyrelsen

Termbanken


Term: dosdispenserat läkemedel
Termstatus: rekommenderad
Jämför: dosrecept
dosdispensering
Definition: läkemedelsprodukt som har förskrivits på dosrecept och som har dosdispenserats
Beslutad: Senast beslutad 2005
Ämnesområde: Läkemedel